FORGOT YOUR DETAILS?

TOPLU İŞ HUKUKU

“Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. “

Montesquieu

Hukuk büromuzun tüm sektörlerdeki sendikalarla olan yakın ilişkisi sayesinde işyerinde iş barışını en üst düzeyde koruyacak şekilde;
• Toplu iş hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Sendikalaşma sürecinde iş barışının sağlanması,
• Toplu pazarlık sürecinde tüm hukuki ve usul yönünden işlemlerin yürütülmesi,
• İşveren adına yapılan toplu pazarlıkta, işveren haklarının en üst düzeyde ve tarafları asgari müşterekte buluşturarak sorunsuz bir süreç yürütülmesi
• İş yerinde olası grev ya da lokavt uygulamasının sorunsuz şekilde sonuçlandırılması,
• Toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması,
• Toplu iş sözleşmesinin işyerinde uygulanması hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Toplu iş ilişkisinden kaynaklanan sorunlarda işyerine özel çözümler üretilmesi.

TOP