FORGOT YOUR DETAILS?

ÖZEL BİLİRKİŞİLİK

“Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. “

Montesquieu

İş yerine karşı açılacak aşağıdaki davalarda hükmedilecek tutarlar bilirkişi olarak hesaplanmakta ve henüz bilirkişi aşamasında gelinmeden dava sonunda çıkacak maliyet belirlenmektedir:
• Kıdem ve ihbar tazminatı,
• Fazla çalışma, hafta tatili çalışması, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin alacaklar,
• İşe iade davalarında hükmolunacak tazminatların hesaplanması,
• İş kazalarından kaynaklanan ve işçi ya da hayatta kalan yakınları tarafından açılan maddi – manevi tazminatların hesaplanması,
• İş kazası nedeniyle SGK’nın işverene karşı açtığı rücu davası tazminatının hesaplanması.

TOP