FORGOT YOUR DETAILS?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

“Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. “

Montesquieu

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı SSGSS Kanunu hükümleri çerçevesinde;
• İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin tespiti ve bilgilendirilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği açısından işyerinde alınması gereken önlemler ve uygulamaların gerçekleştirilmesi,
• İş kazalarına karşı korunma yolları hakkında bilgilendirme ve uygulamaları,
• İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulması gibi yükümlülüklerin değerlendirilmesi,
• İş yerinde teknik anlamda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması.

TOP