FORGOT YOUR DETAILS?

BİREYSEL İŞ HUKUKU

“Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. “

Montesquieu

İşçilerin işe alımından itibaren iş ilişkisi devam ederken karşılaşılan her türlü sorunda 7 gün 24 saat İK yöneticileriyle irtibata geçerek;

• Sorunlara işyerine özel ve yasal açıdan savunulabilir çözümler üretilmesi,
• Çalışma mevzuatı çerçevesinde işveren açısından zorunlu çalıştırma yükümlülüklerinin denetlenmesi ve uygulanması,
• Yaşanan uyuşmazlıklar hakkında anında hukuki değerlendirme yapılması,
• Uygulanması gereken hukuki yolun belirlenmesi,
• Savunma, ihtar, fesih bildirimi gibi gerekli her türlü evrakın hazırlanması ve denetlenmesi,
• İş sözleşmelerinin yenilenerek güncel hale getirilmesi,
• Alt işverenlik ilişkilerinin değerlendirilerek uygulamaların yasal açıdan en yüksek seviyede korunacak şekle getirilmesi ve alt işverenlik sözleşmelerinin hazırlanması,
• Bordroların ve ibranamelerin incelenerek yasal hale getirilmesi.

TOP